Nhằm đảm bảo thông tin cho khách hàng khi mua, sử dụng dịch vụ tại LOPA một cách tốt nhất. Chúng tôi đã soạn ra những điều khoản bảo mật thông tin dưới đây. Khách hàng có thể tham khảo để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mục đích lưu trữ

Tất cả các thông tin khách hàng được lưu trữ phục vụ cho những nhu cầu dưới đây.

  • Phục vụ cho việc chăm sóc, hướng dẫn sử dụng.
  • Quảng cáo những sản phẩm, chính sách mới cho khách hàng.
  • Bảo hành sản phẩm khi gặp các vấn đề lỗi, hỏng.

Thời gian lưu trữ

Thời hạn lưu trữ những thông tin này được lưu trữ một cách tự động. Chúng sẽ không kéo dài quá 1 năm do sau đó toàn bộ thông tin khách hàng sẽ được xóa tự động trên hệ thống.

Cam kết

  • Không chia sẻ cho bất cứ bên thứ 3 nào những thông tin khách hàng này.
  • Không mua bán, trao đổi cho bất cứ đơn vị nào.
  • Bảo mật tối đa theo khả năng của chúng tôi.

Chú ý

  • Đối với những công cụ thu thập dữ liệu của bên thứ 3 chúng tôi sẽ không quản lý, can thiệp được. Bao gồm facebook, Google, zalo hoặc các đơn vị vận chuyển.
  • Khách hàng mua hàng, comment, tương tác, nhắn tin sẽ tự động đồng ý với những điều khoản này.
  • Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào với những thông tin mà khách hàng cung cấp.

Tất cả các điều khoản này đều được cập nhật thường xuyên. Nhờ đó sẽ khắc phục hoặc thay đổi những điều khoản được và chưa được.! Mọi yêu cầu liên hệ hãy inbox hoặc gọi tới hotline của Bạc LOPA!